Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 22. mája 2023 č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. decembra 2018 č. 16/2018 o predkladaní výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva 235/2023 účinný od 27.06.2023

Platnosť od: 27.06.2023
Účinnosť od: 27.06.2023
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Kontrolné orgány, Cenné papiere, Správa finančných trhov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 22. mája 2023 č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. decembra 2018 č. 16/2018 o predkladaní výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva 235/2023 účinný od 27.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 235/2023 s účinnosťou od 27.06.2023

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore