Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 14. júna 2023 č. MF/006455/2023-74 o správe s informáciami o dani z príjmov 229/2023 účinný od 22.06.2023

Platnosť od: 22.06.2023
Účinnosť od: 22.06.2023
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 14. júna 2023 č. MF/006455/2023-74 o správe s informáciami o dani z príjmov 229/2023 účinný od 22.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 229/2023 s účinnosťou od 22.06.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 21a ods. 6 a § 23a ods. 11 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 407/2022 Z. z. vydaloopatrenie zo 14. júna 2023 č. MF/006455/2023-74 o správe s informáciami o dani z príjmov. Opatrenie ustanovuje náležitosti správy s informáciami o dani z príjmov, ich usporiadanie a elektronický formát, v ktorom účtovné jednotky, ktorým vznikla povinnosť uloženia správy s informáciami o dani z príjmov podľa § 21a až 21c zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 407/2022 Z. z., ukladajú túto správu do registra účtovných závierok. Opatrenie nadobúda účinnosť 22. júna 2023.Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 12/2023, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore