Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 228/2002 účinný od 01.05.2002

Platnosť od: 01.05.2002
Účinnosť od: 01.05.2002
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 228/2002 účinný od 01.05.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 228/2002 s účinnosťou od 01.05.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. ...

1.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 - 2003 z 18. marca 2002 uzavretá medzi Slovenským ...

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

2.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2002 z 25. marca 2002 uzavretá medzi Združením odborárov ...

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

3.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 zo 4. apríla 2002 uzavretá medzi Odborovým ...

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

4.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 z 15. apríla 2002 uzavretá medzi Odborovým ...

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

5.

Dodatok č. 3 zo dňa 21. marca 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 - 2002 uzavretej ...

a

Odborovým zväzom KOVO.

6.

Dodatok č. 4 zo dňa 22. marca 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1998 uzavretej ...

a

Slovenským odborovým zväzom verejnej správy.

7.

Dodatok č. 10 zo dňa 29. marca 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1994 - 1995 ...

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.

8.

Dodatok č. 1 zo dňa 3. apríla 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2000 - 2001 ...

a

Združením organizácií verejných prác Slovenskej republiky.

9.

Dodatok č. 1 zo dňa 10. apríla 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2003 ...

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

Načítavam znenie...
MENU
Hore