Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti zmien a doplnení príloh A a B Dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí ADR 221/2023 účinný od 17.06.2023

Platnosť od: 17.06.2023
Účinnosť od: 17.06.2023
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti zmien a doplnení príloh A a B Dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí ADR 221/2023 účinný od 17.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 221/2023 s účinnosťou od 17.06.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s článkom 14 ods. 3 Dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.) (ďalej len „dohoda ADR“) nadobudli dňa 1. januára 2023 platnosť zmeny a doplnenia príloh A a B dohody ADR (oznámenie č. 243/1996 Z. z., oznámenie č. 444/2005 Z. z., oznámenie č. 60/2007 Z. z., oznámenie č. 205/2009 Z. z., oznámenie č. 16/2011 Z. z., oznámenie č. 62/2013 Z. z., oznámenie č. 151/2015 Z. z. a oznámenie č. 53/2017 Z. z., oznámenie č. 191/2019 Z. z., oznámenie č. 165/2021 Z. z., oznámenie č. 166/2021 Z. z.). Zmeny a doplnenia príloh A a B nadobudli dňa 1. januára 2023 platnosť aj pre Slovenskú republiku. Do textu zmien a doplnení príloh A a B je možné nahliadnuť na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore