Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 45 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 221/2010 účinný od 20.05.2010 do 31.12.2015

Platnosť od: 20.05.2010
Účinnosť od: 20.05.2010
Účinnosť do: 31.12.2015
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Poisťovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 45 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 221/2010 účinný od 20.05.2010 do 31.12.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 221/2010 s účinnosťou od 20.05.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 45 ods. 6 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o ...

opatrenie z 11. mája 2010 č. 8/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho ...

Opatrenie ustanovuje náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky ...

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. apríla 2008 č. 5/2008, ktorým sa ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2010.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 17/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore