Zbierka 18.200 zákonov od roku 1945 - všetky konsolidované znenia
+ najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 67812
Dôvodové správy: 1719
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.01.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti verejnej správy 216/2012 účinný od 26.07.2012


Platnosť od: 26.07.2012
Účinnosť od: 26.07.2012
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti verejnej správy 216/2012 účinný od 26.07.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 216/2012 s účinnosťou od 26.07.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. apríla 2009 bola v Bratislave ...

Dohoda nadobudla platnosť 12. mája 2012 v súlade s článkom 9 ods. 1.

K oznámeniu č. 216/2012 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti verejnej ...

Vláda slovenskej republiky a vláda francúzskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

opätovne potvrdzujúc vzťahy priateľstva a spolupráce medzi zmluvnými stranami, vzájomnú dôveru ...

posilňujúc vzájomnú spoluprácu v zmysle svojich ústavných povinností a svojich medzinárodných ...

zámerom tejto dohody je rozšíriť spoluprácu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej ...

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany deklarujú záujem rozvinúť dvojstrannú spoluprácu medzi ministerstvami a ostatnými ...

Článok 2

Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že posilnia a rozšíria vzájomnú spoluprácu v oblastiach špecifikovaných ...

Článok 3

Zmluvné strany sa dohodli, že program spolupráce sa bude priebežne dopĺňať o ďalšie aktivity ...

Článok 4

Táto dohoda, ktorou sa riadia všetky už začaté aktivity medzi zmluvnými stranami odo dňa nadobudnutia ...

Tieto aktivity sú obsiahnuté v „programoch dvojstrannej spolupráce“, ktoré sa každých šesť ...

Článok 5

Program spolupráce je zameraný na zabezpečenie vyváženosti spoločných aktivít najmä v oblasti ...

Článok 6

(1)

Aktivity programu spolupráce upravené v tejto dohode sú financované spoločne oboma zmluvnými stranami ...

(2)

Každá zo zmluvných strán uhrádza náklady spojené s cestou svojich úradníkov, stážistov a ...

(3)

Každá zo zmluvných strán zabezpečí a uhrádza náklady spojené s pobytom (ubytovanie a stravu) ...

(4)

Úhrada ostatných súvisiacich nákladov bude prerokovaná podľa typu aktivity programu spolupráce. ...

Článok 7

(1)

S cieľom zabezpečiť efektívne plnenie cieľov tejto dohody v praxi zmluvné strany vytvárajú spoločnú ...

(2)

Hodnotiaca komisia pozostáva zo štyroch členov, pričom každá zo zmluvných strán vymenuje dvoch ...

(3)

Hodnotiacu komisiu zvoláva jedna zo zmluvných strán (Slovenská republika v zastúpení Úradu vlády ...

(4)

Hodnotiaca komisia zasadne najmenej jedenkrát v kalendárnom roku v Bratislave.

(5)

Ktorákoľvek zo zmluvných strán na podnet inštitúcie podieľajúcej sa na programe dvojstrannej ...

(6)

Úlohou hodnotiacej komisie bude najmä

a)

vypracovávať správy o implementácii programu spolupráce a vyhodnocovať ich závery,

b)

korigovať priority a vymedzovať politiku programu spolupráce na vopred stanovené časové obdobia ...

(7)

Hodnotiaca komisia vypracováva raz ročne Správu o plnení programu dvojstrannej spolupráce medzi ...

(8)

Postavenie hodnotiacej komisie, zvolávanie jednotlivých zasadnutí je upravené v tomto článku. ...

(9)

Zriaďovanie a zánik pracovnej skupiny, jej právne postavenie, postavenie jej členov, zvolávanie ...

Článok 8

Akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť z výkladu tejto dohody či pri jej vykonávaní, sa bude ...

Článok 9

(1)

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných ...

(2)

Táto dohoda sa uzatvára na dobu 6 rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy na ...

(3)

V prípade vypovedania tejto dohody jednou zo zmluvných strán sa obe zmluvné strany zaväzujú vykonať ...

Dané v Bratislave 21. apríla 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a vo francúzskom ...

Za vládu Slovenskej republiky:

Dušan Čaplovič v. r.

podpredseda vlády Slovenskej republikypre vedomostnú spoločnosť, európskezáležitosti, ľudské ...

Za vládu Francúzskej republiky:

Henry Cuny v. r.

veľvyslanec Francúzskej republikyv Slovenskej republike

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.