Všetky konsolidované znenia predpisu 214/2007

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 03.05.2007 účinný od 03.05.2007
MENU
Hore