Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71942
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu 194/2019 účinný od 08.07.2019


Platnosť od: 08.07.2019
Účinnosť od: 08.07.2019
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu 194/2019 účinný od 08.07.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 194/2019 s účinnosťou od 08.07.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. ...

Prílohy

  Dodatkový protokol k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu

  Členské štáty Rady Európy a ostatné zmluvné strany Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu, ...

  uvedomujúc si, že cieľom Rady Európy je dosiahnutie väčšej jednoty medzi jej členmi,

  želajúc si ďalej posilňovať úsilie predchádzať a potláčať terorizmus vo všetkých jeho formách, ...

  pripomínajúc zakotvené ľudské práva a základné slobody, najmä v Dohovore o ochrane ľudských ...

  vyjadrujúc svoje vážne obavy z hrozby, ktorú predstavujú osoby cestujúce do zahraničia na účel ...

  berúc do úvahy v tomto ohľade rezolúciu č. 2178 (2014) prijatú Bezpečnostnou radou Spojených ...

  uvedomujúc si, že je žiaduce doplniť Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu v niektorých ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1

  Účelom tohto protokolu je doplniť ustanovenia Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu, otvorenému ...

  Článok 2

  (1)

  Na účely tohto protokolu „účasťou v organizácii alebo skupine na účel terorizmu“ je účasť ...

  (2)

  Každá zmluvná strana prijme opatrenia potrebné na ustanovenie účasti v organizácii alebo skupine ...

  Článok 3

  (1)

  Na účely tohto protokolu „prijatím výcviku na terorizmus“ je prijatie návodu vrátane získavania ...

  (2)

  Každá zmluvná strana prijme opatrenia potrebné na ustanovenie prijatia výcviku na terorizmus, ako ...

  Článok 4

  (1)

  Na účely tohto protokolu „cestovaním do zahraničia na účel terorizmu“ je cestovanie do štátu, ...

  (2)

  Každá zmluvná strana prijme opatrenia potrebné na ustanovenie cestovania do zahraničia na účel ...

  (3)

  Každá zmluvná strana v súlade s jej vnútroštátnym právnym poriadkom prijme aj opatrenia potrebné ...

  Článok 5

  (1)

  Na účely tohto protokolu „financovaním cestovania do zahraničia na účel terorizmu“ je poskytnutie ...

  (2)

  Každá zmluvná strana prijme opatrenia potrebné na ustanovenie financovania cestovania do zahraničia ...

  Článok 6

  (1)

  Na účely tohto protokolu „organizovaním alebo iným napomáhaním cestovania do zahraničia na ...

  (2)

  Každá zmluvná strana prijme opatrenia potrebné na ustanovenie organizovania alebo iného napomáhania ...

  Článok 7

  (1)

  Bez vplyvu na článok 3 ods. 2 písm. a) dohovoru a v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom ...

  (2)

  Zmluvná strana môže určiť už exitujúce kontaktné miesto podľa odseku 1.

  (3)

  Kontaktné miesto zmluvnej strany musí mať možnosť vykonávať komunikáciu s kontaktným miestom ...

  Článok 8

  (1)

  Každá zmluvná strana zabezpečí, že vykonávanie tohto protokolu vrátane zavedenia, vykonávania ...

  (2)

  Zavedenie, vykonávanie a uplatňovanie zásady trestnosti podľa článkov 2 až 6 tohto protokolu ...

  Článok 9

  Slová a spojenia používané v tomto protokole sa interpretujú v zmysle dohovoru. Všetky ustanovenia ...

  Článok 10

  (1)

  Tento protokol je otvorený na podpis signatárskym štátom dohovoru. Podlieha ratifikácii, prijatiu ...

  (2)

  Tento protokol nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo ...

  (3)

  Pre každý signatársky štát, ktorý následne uloží ratifikačnú listinu, listinu o prijatí ...

  Článok 11

  (1)

  Po nadobudnutí platnosti tohto protokolu každý štát, ktorý pristúpi k dohovoru, môže pristúpiť ...

  (2)

  Vo vzťahu ku každému pristupujúcemu štátu protokol nadobudne platnosť prvý deň mesiaca, ktorý ...

  Článok 12

  (1)

  Každý štát alebo Európska únia môže v čase podpisu alebo pri uložení svojich ratifikačných ...

  (2)

  Každá zmluvná strana môže kedykoľvek neskôr vyhlásením adresovaným generálnemu tajomníkovi ...

  (3)

  Vyhlásenia urobené podľa predchádzajúcich odsekov možno vo vzťahu k akémukoľvek územiu odvolať ...

  Článok 13

  (1)

  Každá zmluvná strana môže kedykoľvek vypovedať tento protokol oznámením adresovaným generálnemu ...

  (2)

  Výpoveď nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca po uplynutí troch mesiacov odo dňa prijatia oznámenia ...

  (3)

  Vypovedanie dohovoru automaticky znamená vypovedanie tohto protokolu.

  Článok 14

  Generálny tajomník Rady Európy bude informovať členské štáty Rady Európy, Európsku úniu, ...

  a)

  každom podpise,

  b)

  uložení každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe,

  c)

  každom dátume nadobudnutia platnosti tohto protokolu podľa článkov 10 a 11,

  d)

  každom inom úkone, oznámení alebo informovaní vzťahujúcom sa na tento protokol.

  Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento Protokol.

  Dané v Rige 22. októbra 2015 v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú ...

  Prevziať prílohu - Dodatkový protokol v anglickom jazyku

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore