Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírenosti záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 19/2003 účinný od 24.01.2003

Platnosť od: 24.01.2003
Účinnosť od: 24.01.2003
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírenosti záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 19/2003 účinný od 24.01.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 19/2003 s účinnosťou od 24.01.2003

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona ...

výnos zo 7. januára 2003 č. 2340/2002-III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho ...

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 uzavretá ...

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Úplné znenie výnosu a zoznam zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, budú uverejnené v časopise ...

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore