Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku č. 10 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzatvoreného medzi Integrovaným odborovým zväzom a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzatvoreného medzi Združením odborárov energetiky Slovenska a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska 184/2023 účinný od 30.05.2023

Platnosť od: 30.05.2023
Účinnosť od: 30.05.2023
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku č. 10 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzatvoreného medzi Integrovaným odborovým zväzom a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzatvoreného medzi Združením odborárov energetiky Slovenska a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska 184/2023 účinný od 30.05.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 184/2023 s účinnosťou od 30.05.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 18. mája 2023 uložené dodatky ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1.

Dodatok č. 10 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2012 – 2024 z 29. februára 2012 uzatvorený 11. apríla 2023 medzi Integrovaným odborovým zväzom

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

2.

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2021 – 2023 z 11. mája 2021 uzatvorený 11. mája 2023 medzi Združením odborárov energetiky Slovenska

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

Načítavam znenie...
MENU
Hore