Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky v znení neskorších predpisov 179/2014 účinný od 26.06.2014

Platnosť od: 26.06.2014
Účinnosť od: 26.06.2014
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky v znení neskorších predpisov 179/2014 účinný od 26.06.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 179/2014 s účinnosťou od 26.06.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej ...

výnos zo 17. júna 2014 č. 04178/2014-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva ...

Cieľom je transpozícia smernice Komisie č. 2013/46/EÚ z 28. augusta 2013, ktorou sa mení smernica ...

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2014.

Výnos je uverejnený v čiastke 27/2014 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore