Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. mája 2023 č. S17024-2023-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2023 176/2023 účinný od 24.05.2023

Platnosť od: 24.05.2023
Účinnosť od: 24.05.2023
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotné poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. mája 2023 č. S17024-2023-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2023 176/2023 účinný od 24.05.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 176/2023 s účinnosťou od 24.05.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov vydaloopatrenie z 12. mája 2023 č. S17024-2023-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2023. Cieľom opatrenia je ustanoviť výšku náhrady za bolesť a výšku náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2023 z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2023 za jeden bod je 26,08 eura. Opatrenie nadobúda účinnosť 31. mája 2023. Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke č. 19-20/2023 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky https://www.health.gov.sk/?vestniky-mz-sr, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore