Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označovania hraníc kúpeľných území, území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie a ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie 175/2006 účinný od 04.04.2006

Platnosť od: 04.04.2006
Účinnosť od: 04.04.2006
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Vodné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označovania hraníc kúpeľných území, území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie a ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie 175/2006 účinný od 04.04.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 175/2006 s účinnosťou od 04.04.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 53 písm. d) zákona č. 538/2005 ...

výnos zo 17. marca 2006 č. 12587/2006 – SL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označovania ...

Výnos upravuje podrobnosti o spôsobe označovania hraníc kúpeľných území, hraníc území klimatických ...

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v čiastke 17/2006 ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore