Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Aktov Svetovej poštovej únie pozostávajúcich z Jedenásteho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie, Tretieho dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru, Dohody o poštových platobných službách a Rokovacieho poriadku kongresov 164/2023 účinný od 11.05.2023 do 23.01.2024

Platnosť od: 11.05.2023
Účinnosť od: 11.05.2023
Účinnosť do: 23.01.2024
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Aktov Svetovej poštovej únie pozostávajúcich z Jedenásteho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie, Tretieho dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru, Dohody o poštových platobných službách a Rokovacieho poriadku kongresov 164/2023 účinný od 11.05.2023 do 23.01.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 164/2023 s účinnosťou od 11.05.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. augusta 2021 boli v Abidžane prijaté Akty Svetovej poštovej únie pozostávajúce z Jedenásteho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie, Tretieho dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru, Dohody o poštových platobných službách a Rokovacieho poriadku kongresov. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s Jedenástym dodatkovým protokolom k Ústave Svetovej poštovej únie uznesením č. 1855 z 29. novembra 2022 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi. Prezidentka Slovenskej republiky ratifikovala Jedenásty dodatkový protokol k Ústave Svetovej poštovej únie 10. februára 2023. Jedenásty dodatkový protokol k Ústave Svetovej poštovej únie, Tretí dodatkový protokol ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie a Dohoda o poštových platobných službách nadobudli platnosť 1. júla 2022 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku. Svetový poštový dohovor nadobudol platnosť 1. júla 2022 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Slovenskú republiku s výnimkou ustanovení časti VII „Odmeňovanie“, ktoré nadobudli platnosť 1. januára 2022.

Prílohy

  Prevziať prílohu - ÚSTAVA SVETOVEJ POŠTOVEJ ÚNIE

  Prevziať prílohu - Constitution de l’Union postale universelle

  Prevziať prílohu - GENERÁLNY PORIADOK SVETOVEJ POŠTOVEJ ÚNIE

  Prevziať prílohu - Règlement général de l’Union postale universelle

  Prevziať prílohu - Svetový poštový dohovor

  Prevziať prílohu - Convention postale universelle

  Prevziať prílohu - Dohoda o poštových platobných službách

  Prevziať prílohu - Arrangement concernant les services postaux de paiement

  Prevziať prílohu - Rokovací poriadok kongresov

  Prevziať prílohu - Règlement intérieur des Congrès

Načítavam znenie...
MENU
Hore