Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 19. apríla 2004 č. O-2/2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvencie v znení opatrenia č. O-13/2006 163/2011 účinný od 04.06.2011

Platnosť od: 04.06.2011
Účinnosť od: 04.06.2011
Autor: Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 19. apríla 2004 č. O-2/2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvencie v znení opatrenia č. O-13/2006 163/2011 účinný od 04.06.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 163/2011 s účinnosťou od 04.06.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických ...

opatrenie z 30. mája 2011 č. O–21/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Telekomunikačného ...

V tomto opatrení úrad doplnil položku 13a, v ktorej určil sadzbu za frekvencie pre doplnkovú pozemnú ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2011.

Opatrenie bude zverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 3/2011 a ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore