Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 16/2008 účinný od 23.01.2008

Platnosť od: 23.01.2008
Účinnosť od: 23.01.2008
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 16/2008 účinný od 23.01.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 16/2008 s účinnosťou od 23.01.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. ...

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2008 – 2010 z 3. decembra 2007 uzavretá medzi Slovenským ...

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

2. Dodatok č. 1 z 28. septembra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2007 z 30. marca ...

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

3. Dodatok č. 2 z 2. novembra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2007 z 30. marca ...

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

4. Dodatok č. 1 z 11. októbra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2007 z 20. decembra ...

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

5. Dodatok č. 2 z 26. októbra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2007 z 20. decembra ...

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

6. Dodatok č. 3 z 20. decembra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2008 ...

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore