Všetky konsolidované znenia predpisu 16/2005

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 26.01.2005 účinný od 26.01.2005
MENU
Hore