Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom na roky 2005 – 2007 16/2005 účinný od 26.01.2005

Platnosť od: 26.01.2005
Účinnosť od: 26.01.2005
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom na roky 2005 – 2007 16/2005 účinný od 26.01.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 16/2005 s účinnosťou od 26.01.2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. novembra 2004 bol v Bratislave ...

Program spolupráce nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 24. novembra 2004.

Do textu programu spolupráce možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore