Všetky konsolidované znenia predpisu 159/2004

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 27.03.2004 účinný od 27.03.2004
MENU
Hore