Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej znacky pre výrobkovú skupinu Nepálené murovacie materiály 159/2004 účinný od 27.03.2004

Platnosť od: 27.03.2004
Účinnosť od: 27.03.2004
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Technické normy, Stavebníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej znacky pre výrobkovú skupinu Nepálené murovacie materiály 159/2004 účinný od 27.03.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 159/2004 s účinnosťou od 27.03.2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 9 zákona č. 469/2002 Z. ...

výnos z 1. marca 2004 č. 1/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej ...

Výnos ustanovuje osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre výrobkovú ...

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2004 a stráca účinnosť 1. apríla 2007.

Úplné znenie výnosu je uverejnené vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ...

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, v Slovenskej ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore