Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. februára 1997 č. 307/1997-100 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v znení výnosu z 27. novembra 1997 č. 2582/1997-100 a výnosu z 28. januára 1998 č. 116/1998-100 151/1998 účinný od 28.05.1998

Platnosť od: 28.05.1998
Účinnosť od: 28.05.1998
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. februára 1997 č. 307/1997-100 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v znení výnosu z 27. novembra 1997 č. 2582/1997-100 a výnosu z 28. januára 1998 č. 116/1998-100 151/1998 účinný od 28.05.1998
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 151/1998 s účinnosťou od 28.05.1998
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej ...

výnos zo 14. mája 1998 č. 847/1998-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva ...

Výnosom sa menia podmienky poskytovania dotácií na niektoré dotačné tituly, a to najmä na podporu ...

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený v čiastke 15/1998 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore