Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 2/99 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene prílohy I Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 146/1999 účinný od 18.06.1999

Platnosť od: 18.06.1999
Účinnosť od: 18.06.1999
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Colné právo, Zahraničný obchod

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 2/99 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene prílohy I Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 146/1999 účinný od 18.06.1999
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 146/1999 s účinnosťou od 18.06.1999
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. marca 1999 bolo v Bruseli prijaté ...

V súlade s článkom 2 rozhodnutie nadobudlo účinnosť 31. marca 1999.

Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore