Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka 144/2011 účinný od 12.05.2011

Platnosť od: 12.05.2011
Účinnosť od: 12.05.2011
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka 144/2011 účinný od 12.05.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 144/2011 s účinnosťou od 12.05.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydalo podľa § 1 ods. 2 zákona ...

výnos z 5. mája 2011 č. 536/2011–100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve ...

Týmto výnosom sa upravujú podrobnosti poskytovania podpory formou dotácie v oblasti poľnohospodárstva, ...

Výnos nadobúda účinnosť 15. mája 2011.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 16/2011 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore