Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podmienkach a lehotách preskúšania výbušnín, výbušných predmetov, munície a ich obalov a o náležitostiach protokolov o preskúšaní ich technického stavu 143/2014 účinný od 31.05.2014

Platnosť od: 31.05.2014
Účinnosť od: 31.05.2014
Autor: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Oblasť: Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podmienkach a lehotách preskúšania výbušnín, výbušných predmetov, munície a ich obalov a o náležitostiach protokolov o preskúšaní ich technického stavu 143/2014 účinný od 31.05.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 143/2014 s účinnosťou od 31.05.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

výnos z 28. mája 2014 č. ÚLP-12-13/2014-OdL o podmienkach a lehotách preskúšania výbušnín, ...

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 87 ods. 2 písm. a) zákona č. 58/2014 Z. ...

Tento výnos ustanovuje podmienky a lehoty preskúšania výbušnín, výbušných predmetov, munície ...

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2014.

Výnos je uverejnený v čiastke 42/2014 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore