Všetky konsolidované znenia predpisu 137/2008

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 24.04.2008 účinný od 24.04.2008
MENU
Hore