Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 3. júna 2024 č. 1/2024, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu 126/2024 účinný od 07.06.2024

Platnosť od: 07.06.2024
Účinnosť od: 07.06.2024
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Živnostenské podnikanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 3. júna 2024 č. 1/2024, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu 126/2024 účinný od 07.06.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 126/2024 s účinnosťou od 07.06.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydaloopatrenie z 3. júna 2024 č. 1/2024, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu. Opatrenie ustanovuje zoznam výrobkov obranného priemyslu v súlade so znením Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokiaľ ide o zoznam výrobkov obranného priemyslu v platnom znení. Opatrenie nadobúda účinnosť 7. júna 2024. Materiál sa týka podnikateľov, obchodujúcich s výrobkami obranného priemyslu na základe platného povolenia. Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore