Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zúčtovaní poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistného na invalidné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity platených štátom 105/2005 účinný od 24.03.2005

Platnosť od: 24.03.2005
Účinnosť od: 24.03.2005
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zúčtovaní poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistného na invalidné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity platených štátom 105/2005 účinný od 24.03.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 105/2005 s účinnosťou od 24.03.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 128 ods. 6 zákona ...

výnos z 21. marca 2005 č. 9/2005-II/1 o zúčtovaní poistného na starobné poistenie a príspevkov ...

Výnos upravuje postup pri zúčtovaní poistného a príspevkov platených štátom so Sociálnou poisťovňou. ...

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore