Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak 103/2012 účinný od 15.03.2012

Platnosť od: 15.03.2012
Účinnosť od: 15.03.2012
Autor: Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
Oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak 103/2012 účinný od 15.03.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 103/2012 s účinnosťou od 15.03.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických ...

opatrenie zo 7. marca 2012 č. O-29/2012, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať ...

V tomto opatrení úrad ustanovil opakované úhrady za právo používať frekvenciu alebo identifikačný ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.

Opatrenie bude zverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 4/2012 a ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore