Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok 7/2009 účinný od 01.01.2019

Platnosť od: 15.01.2009
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok 7/2009 účinný od 01.01.2019
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 7/2009 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 325/2018
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 5 zákona č. 447/2008 ...

§ 1

Zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok sú uvedené v prílohe.

§ 1a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017

Pomôcky zakúpené do 31. decembra 2016 sa posudzujú podľa doterajších predpisov.

§ 2
Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2009.

Viera Tomanová v. r.

Prílohy

    Príloha k opatreniu č. 7/2009 Z. z.

    Zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok

    Porad. číslo Pomôcka Maximálne zohľadňovaná suma z ceny pomôcky v eurách (eurá/pomôcka) 1. Mechanický ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore