Opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti 429/2023 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 08.11.2023
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti 429/2023 účinný od 01.01.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 429/2023 s účinnosťou od 01.01.2024
RUŠÍ PREDPIS:
162/2012 Z. z. Opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti 162/2012 účinný od 15.06.2012
VYKONÁVACIE PREDPISY:
43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore