Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 401/2012 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 19.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 401/2012 účinný od 01.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 401/2012 s účinnosťou od 01.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných ...

§ 1

Základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách sa ...

Krajina Menový kód Mena Základné sadzbystravného Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 ...

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Peter Kažimír v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore