ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 157/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú náležitosti informácie o stave individuálneho účtu poistenca a náležitosti informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca 372/2005 účinný od 19.08.2005

Platnosť od: 19.08.2005
Účinnosť od: 19.08.2005
Autor: MPSVRSR
Oblasť: Finančné právo a Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 157/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú náležitosti informácie o stave individuálneho účtu poistenca a náležitosti informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca 372/2005 účinný od 19.08.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 372/2005 s účinnosťou od 19.08.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 157/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú náležitosti informácie o stave individuálneho účtu poistenca a náležitosti informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistencaMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 226 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ustanovuje:

Čl. I


Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 157/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú náležitosti informácie o stave individuálneho účtu poistenca a náležitosti informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca sa mení takto:

V § 1 písm. g), h) a i) sa slová 31. decembri 1993 nahrádzajú slovami 31. decembri 1983 .

Čl. II


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Načítavam znenie...
MENU
Hore