Všetky konsolidované znenia predpisu 35/1993

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 12.02.1993 účinný od 12.02.1993
MENU
Hore