Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

číslo III/2-34/1993, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. decembra 1992

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky vyhlasuje zmeny v zozname obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané do 31. decembra 1992.

[]

Poznámky

[]1)  Týmto opatrením sa mení a dopĺňa zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vyhlásený v čiastke 15 Zbierky zákonov ČSFR z 15. marca 1991 na základe opatrenia Ministerstva vnútra SR z 28. decembra 1990, v znení opatrenia Ministerstva vnútra SR zo 7. februára 1992 č. OVV/2-135/1992, uverejneného v čiastke 24 Zbierky zákonov ČSFR z 24. marca 1992 a opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 7. septembra 1992 č. III/2-479/1992 v čiastke 94 Zbierky zákonov ČSFR z 15. októbra 1992.