Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2012 344/2011 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 20.10.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2012 344/2011 účinný od 01.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 344/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 449/2008 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Dôchodkové dávky v roku 2012 sa zvyšujú o 3,3 %.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Jozef Mihál v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore