Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2013 329/2012 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 26.10.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2013 329/2012 účinný od 01.01.2013
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 329/2012 s účinnosťou od 01.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2013

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 293ce ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z. ustanovuje:

§ 1 - Dôchodková dávka v roku 2013 sa zvyšuje takto:
a)

starobný dôchodok o 11,20 eura,

b)

starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 3,50 eura,

c)

predčasný starobný dôchodok o 11,50 eura,

d)

predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 4,10 eura,

e)

invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a sociálny dôchodok o 10,10 eura,

f)

invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a sociálny dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 3,60 eura,

g)

invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % o 5,90 eura,

h)

invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % vyplácaný v sume jednej polovice o 2,40 eura,

i)

vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok o 7,30 eura,

j)

vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 3,20 eura,

k)

sirotský dôchodok o 3,90 eura,

l)

sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 1,90 eura.

§ 2

Úrazová renta v roku 2013 sa zvyšuje o 3,05 %.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ján Richter v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore