Všetky konsolidované znenia predpisu 295/2018

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.2019 182/2019 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 182/2019 účinný od 01.07.2019 do 31.12.2019
2 01.01.2019 účinný od 01.01.2019 do 30.06.2019
MENU
Hore