Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2015 295/2014 účinný od 01.01.2015

Platnosť od: 29.10.2014
Účinnosť od: 01.01.2015
Autor: Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2015 295/2014 účinný od 01.01.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 295/2014 s účinnosťou od 01.01.2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2015

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 12 písm. a) a § 89 ods. 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") ustanovuje:

§ 1

Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2015 sa ustanovuje takto:

a)

5,20 eura, ak ide o starobný dôchodok,

b)

1,60 eura, ak ide o starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,

c)

5,30 eura, ak ide o predčasný starobný dôchodok,

d)

1,90 eura, ak ide o predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,

e)

4,60 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 zákona a sociálny dôchodok,

f)

1,70 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % vyplácaný v sume jednej polovice a invalidný dôchodok podľa § 266 zákona vyplácaný v sume jednej polovice,

g)

2,70 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %,

h)

1,10 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % vyplácaný v sume jednej polovice,

i)

3,40 eura, ak ide o vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,

j)

1,50 eura, ak ide o vdovský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,

k)

1,80 eura, ak ide o sirotský dôchodok,

l)

0,90 eura, ak ide o sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice.

§ 2

Percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2015 je 1,32 %.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Ján Richter v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore