Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2006 229/2006 účinný od 01.07.2006

Platnosť od: 22.04.2006
Účinnosť od: 01.07.2006
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2006 229/2006 účinný od 01.07.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 229/2006 s účinnosťou od 01.07.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2006

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ustanovuje:

§ 1

Dôchodkové dávky v roku 2006 sa zvyšujú o 5,95 %.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2006.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore