Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2005 228/2006 účinný od 30.04.2006

Platnosť od: 22.04.2006
Účinnosť od: 30.04.2006
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2005 228/2006 účinný od 30.04.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 228/2006 s účinnosťou od 30.04.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2005

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2005 je 207 288 Sk.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2006.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore