Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 171/2023 účinný od 01.06.2023 do 30.09.2023

Platnosť od: 20.05.2023
Účinnosť od: 01.06.2023
Účinnosť do: 30.09.2023
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Cestovné náhrady
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 171/2023 účinný od 01.06.2023 do 30.09.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 171/2023 s účinnosťou od 01.06.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

o sumách stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

Sumy stravného pre časové pásma sú:

a)

7,30 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

b)

10,90 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

c)

16,40 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 432/2022 Z. z. o sumách stravného.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2023.

Soňa Gaborčáková v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore