Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69446
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením 163/2012 účinný od 15.06.2012


Platnosť od: 06.06.2012
Účinnosť od: 15.06.2012
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie, Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením 163/2012 účinný od 15.06.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 163/2012 s účinnosťou od 15.06.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Národnej banky Slovenska

ktorým sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo ...

Národná banka Slovenska podľa § 112 ods. 2 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení ...

§ 1
a)

informácia poskytovaná dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorá je v rozpore s osobitným ...

b)

informácia o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá nie je v súlade so zákonom, a to informácia ...

c)

informácia o dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo o inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...

d)

uvedenie osoby s kvalifikovanou účasťou4) na dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez uvedenia ...

e)

informácia, ktorej pravdivosť nemožno preukázať,

f)

nepravdivé tvrdenie fyzickej osoby alebo o fyzickej osobe, že

1.

uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorej ...

2.

je alebo bola sporiteľom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej sa týka propagačná činnosť ...

3.

je alebo bola poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia ako disponibilného prebytku ...

g)

informácia o štatistickom údaji bez uvedenia zdroja, z ktorého sa tento údaj použil,

h)

prognóza sumy dôchodkovej dávky zo sociálneho poistenia a dôchodku starobného dôchodkového sporenia ...

1.

vek tejto fyzickej osoby a jej pozostalých,

2.

predpokladaný vývoj jej vymeriavacieho základu na platenie príspevkov na starobné dôchodkové ...

3.

predpokladaný vývoj odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

4.

predpokladaný reálny výnos v dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti pred odpočítaním ...

4a.

indexového dôchodkového fondu,

4b.

akciového dôchodkového fondu,

4c.

zmiešaného dôchodkového fondu,

4d.

dlhopisového dôchodkového fondu,

5.

hodnotu diskontného faktora podľa prílohy č. 1 zákona,

6.

predpokladané obdobie starobného dôchodkového sporenia v

6a.

indexovom dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

6b.

v akciovom dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

6c.

zmiešanom dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

6d.

dlhopisovom dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

7.

predpokladaný vek fyzickej osoby, v ktorom požiada o vyplácanie doživotného dôchodku zo starobného ...

8.

predpokladanú technickú úrokovú mieru, najviac vo výške 90 % z výšky aktuálnej technickej úrokovej ...

i)

neuvedenie informácie o výške odplát podľa § 63 ods. 1 zákona, ak ide o informáciu o výške ...

j)

informácia o výške odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez uvedenia upozornenia na možnosť ...

k)

informácia o zmene odplát podľa § 63 ods. 2 zákona bez uvedenia ich výšky pred zmenou a bez uvedenia ...

l)

informácia o odplatách dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez uvedenia základne ich výpočtu, ...

m)

informácia o porovnaní výšky odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti s výškou odplát ...

n)

informácia o výške výkonnosti dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez uvedenia ...

o)

informácia o výkonnosti dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez uvedenia ...

p)

informácia o výkonnosti dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti za obdobie kratšie ...

1.

za obdobie posledného jedného mesiaca, posledných troch mesiacov, posledných šesť mesiacov, posledných ...

2.

za obdobie posledného jedného mesiaca, posledných troch mesiacov, posledných šesť mesiacov, posledných ...

3.

za celé obdobie od začatia vytvárania dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

q)

informácia o porovnaní výkonnosti dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti s ...

r)

informácia o výške aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky bez uvedenia dňa, pre ktorý sa táto ...

s)

informácia o porovnaní portfólia alebo aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky dôchodkového fondu ...

t)

informácia o výkonnosti dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého výška ...

u)

informácia o budúcej výkonnosti dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

v)

informácia o porovnaní služby dôchodkovej správcovskej spoločnosti s obdobnou službou inej dôchodkovej ...

w)

informácia súvisiaca so starobným dôchodkovým sporením, ktorá nie je aktuálna,

x)

informácia o budúcej výške zostatku na osobnom dôchodkovom účte fyzickej osoby okrem prognózy ...

1.

vek sporiteľa,

2.

predpokladaný vývoj jeho vymeriavacieho základu na platenie príspevkov na starobné dôchodkové ...

3.

predpokladaný vývoj odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

4.

predpokladanú reálnu výkonnosť dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti pred ...

4a.

indexového dôchodkového fondu,

4b.

akciového dôchodkového fondu,

4c.

zmiešaného dôchodkového fondu,

4d.

dlhopisového dôchodkového fondu,

5.

hodnotu diskontného faktora,

6.

predpokladané obdobie starobného dôchodkového sporenia v indexovom dôchodkovom fonde dôchodkovej ...

7.

predpokladaný termín, v ktorom sporiteľ požiada o vyplácanie dôchodku starobného dôchodkového ...

8.

informáciu o tom, že zostatok na osobnom dôchodkovom účte musí byť použitý na zakúpenie doživotného ...

y)

informácia, na ktorej základe by sa mohol vytvoriť nesprávny úsudok o tom, ktorý subjekt vytvára ...

§ 2
a)

prísľub na poskytnutie služby alebo plnenia v budúcnosti,

b)

poskytnutie služby alebo plnenia, ktoré nesúvisí so správou dôchodkových fondov podľa § 47 ...

c)

účasť v lotérii alebo inej podobnej hre.5)

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 440/2004 ...

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. júna 2012.

v z. Viliam Ostrožlík v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
  • 2)  § 44 až 55 Obchodného zákonníka.
  • 3)  § 4 ods. 8 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej ...
  • 4)  § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...
  • 5)  Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore