Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 520/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín 94/2022 účinný od 01.04.2022

Platnosť od: 30.03.2022
Účinnosť od: 01.04.2022
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 520/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín 94/2022 účinný od 01.04.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 94/2022 s účinnosťou od 01.04.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 520/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky ...

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 520/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné ...

V § 1 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „Srbskej republiky“ vkladá čiarka a slová „Severomacedónskej republiky, ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2022.

Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore