Všetky konsolidované znenia predpisu 92/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.03.2012 účinný od 15.03.2012
MENU
Hore