Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 35/2024 Z. z. 90/2024 účinný od 09.05.2024

Platnosť od: 09.05.2024
Účinnosť od: 09.05.2024
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cudzinecký režim
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 35/2024 Z. z. 90/2024 účinný od 09.05.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 90/2024 s účinnosťou od 09.05.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 35/2024 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa čl. 120 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 35/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 úvodnej vete sa za slovo „víza“ vkladajú slová „v roku 2024“.
2.
V § 1 písmeno a) znie:

„a)
národné vízum sa udelí na účel výkonu zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní
1.
2132001 – špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm,

2.
2132002 – špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik,

3.
5120000 – kuchár (okrem šéfkuchára),

4.
5131001 – čašník, servírka,

5.
5153003 – údržbár,

6.
6121001 – chovateľ hovädzieho dobytka, oviec, kôz,

7.
6121002 – chovateľ ošípaných,

8.
6121003 – dojič kráv, oviec a kôz,

9.
6121999 – chovateľ hospodárskych zvierat inde neuvedený,

10.
6210001 – pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve, pilčík,

11.
7112002 – murár,

12.
7114001 – železiar v stavebníctve,

13.
7115001 – tesár,

14.
7212002 – zvárač kovov,

15.
7223001 – nastavovač CNC strojov,

16.
7223003 – obrábač kovov,

17.
7411001 – stavebný a prevádzkový elektrikár,

18.
7511001 – porážač, vykosťovač,

19.
7511002 – mäsiar, údenár,

20.
7511005 – spracovateľ hydiny,

21.
7511999 – spracovateľ mäsa a rýb a podobný výrobca inde neuvedený,

22.
7512001 – pekár,

23.
7512002 – cukrár,

24.
7513001 – spracovateľ mlieka,

25.
7513002 – výrobca syra a bryndze,

26.
7513003 – výrobca masla,

27.
7513004 – výrobca ostatných výrobkov z mlieka (okrem syra, bryndze a masla),

28.
7514001 – spracovateľ ovocia a zeleniny,

29.
7514002 – spracovateľ obilia (mlynár),

30.
7523000 – nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja,

31.
8121999 – operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle inde neuvedený,

32.
8141000 – operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy,

33.
8160001 – operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb,

34.
8211000 – montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe,

35.
8212002 – montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení,

36.
8219003 – montážny pracovník v chemickej, gumárenskej a plastikárskej výrobe,

37.
8341002 – traktorista (poľnohospodárstvo),

38.
8342001 – operátor stavebných strojov,

39.
8344000 – operátor vysokozdvižného vozíka,

40.
9112000 – upratovačka,

41.
9112001 – chyžná,

42.
9211000 – pomocný pracovník v rastlinnej výrobe,

43.
9212000 – pomocný pracovník v živočíšnej výrobe,

44.
9329005 – pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe,

45.
9329001 – pomocný pracovník v potravinárskej výrobe, alebo

46.
9412000 – pomocník v kuchyni,“.

3.
V § 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „v kalendárnom roku“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore