Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2007 až 2011 90/2007 účinný od 01.03.2007

Platnosť od: 01.03.2007
Účinnosť od: 01.03.2007
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štát

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2007 až 2011 90/2007 účinný od 01.03.2007
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 90/2007 s účinnosťou od 01.03.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o zavedení letného času v rokoch 2007 až 2011

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 zákona č. 54/1946 Zb. o letnom čase nariaďuje:

§ 1
(1)

Letný čas sa začína

a)

v roku 2007 v nedeľu 25. marca,

b)

v roku 2008 v nedeľu 30. marca,

c)

v roku 2009 v nedeľu 29. marca,

d)

v roku 2010 v nedeľu 28. marca,

e)

v roku 2011 v nedeľu 27. marca.

(2)

V dňoch uvedených v odseku 1 sa o druhej hodine stredoeurópskeho času posunú hodiny na tretiu hodinu ...

§ 2
(1)

Letný čas sa končí

a)

v roku 2007 v nedeľu 28. októbra,

b)

v roku 2008 v nedeľu 26. októbra,

c)

v roku 2009 v nedeľu 25. októbra,

d)

v roku 2010 v nedeľu 31. októbra,

e)

v roku 2011 v nedeľu 30. októbra.

(2)

V dňoch uvedených v odseku 1 sa o tretej hodine letného času posunú hodiny na druhú hodinu stredoeurópskeho ...

§ 3

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.

§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2007.

Robert Fico v. r.

Prílohy

    Príloha k nariadeniu vlády č. 90/2007 Z. z.

    ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/84/ES z 19. januára 2001 o úprave letného času (Mimoriadne ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore