Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70324
Dôvodové správy: 2215
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.11.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky na ochranu proti šíreniu štítničky nebezpečnej 73/2004 účinný od 15.02.2004


Platnosť od: 14.02.2004
Účinnosť od: 15.02.2004
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Kontrolný systém, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky na ochranu proti šíreniu štítničky nebezpečnej 73/2004 účinný od 15.02.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 73/2004 s účinnosťou od 15.02.2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

na ochranu proti šíreniu štítničky nebezpečnej

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1

Toto nariadenie ustanovuje opatrenia na ochranu proti šíreniu štítničky nebezpečnej (Quadraspidiotus ...

§ 2
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)

štítničkou karanténny škodlivý organizmus živočíšneho pôvodu, ktorý napáda ovocné a okrasné ...

b)

rastlinou živá rastlina a jej časť okrem plodov a osiva,

c)

množiteľským materiálom vegetatívne a generatívne podpníky, odrezky, vrúble, očká odkopky ...

d)

škôlkarským výpestkom sadenica, krík, jednoročný a dvojročný strom ovocných a okrasných drevín ...

e)

škôlkou každá výsadba, na ktorej sa pestuje množiteľský materiál alebo sa vyrábajú škôlkarské ...

f)

hostiteľskými rastlinami štítničky rastliny rodu brest (Ulmus L.), bršlen (Euonymus L.), buk (Fagus ...

g)

prieskumom výskytu štítničky prehliadka hostiteľských rastlín na účely zistenia škodlivého ...

h)

napadnutou rastlinou alebo napadnutým plodom rastlina alebo plod, na ktorých sa zistí jedna živá ...

i)

zamoreným pozemkom pozemok označený parcelným číslom (číslami), na ktorom bol zistený a overený ...

j)

zamoreným katastrom katastrálne územie, v ktorom sa nachádza zamorený pozemok alebo viac zamorených ...

k)

zamoreným územím územie, v ktorom sú zamorené pozemky a pozemky, ktorých zamorenie je pravdepodobné, ...

l)

ohrozeným územím územie, v ktorom nebol zistený výskyt štítničky, ale do ktorého vzhľadom ...

m)

stupňom napadnutia intenzita výskytu škodlivého organizmu na napadnutých rastlinách

1.

slabý výskyt – ojedinelé zistenie výskytu škodlivého organizmu,

2.

stredný výskyt – väčší počet jedincov štítničky na napadnutej rastline, ak nedochádza k ...

3.

silný výskyt – zreteľné poškodenie napadnutej rastliny,

n)

rozsahom výskytu rozšírenie škodlivého organizmu na určitom územnom celku

1.

ohniskový výskyt – výskyt obmedzený na malú plochu, pričom podstatná časť katastra nie je ...

2.

plošný výskyt – súvislé napadnutie väčšej plochy,

o)

obhospodarovateľom každý, kto vlastní alebo užíva poľnohospodárske, nepoľnohospodárske alebo ...

p)

spracovateľskou prevádzkou konzerváreň, liehovar alebo sušiareň povolené na spracovanie plodov ...

§ 3
(1)

Každý, kto zistí výskyt alebo má podozrenie z výskytu štítničky, je povinný ohlásiť túto ...

(2)

Hostiteľské rastliny uvedené v § 2 písm. f), určené na pestovanie v katastroch s výskytom štítničky ...

(3)

Kontrolný ústav na účely vyhlásenia rastlinolekárskych opatrení podľa § 6 ods. 1 zákona vykonáva ...

a)

v porastoch škôlok,

b)

v porastoch matečných výsadieb,

c)

v porastoch intenzívnych sadov ovocných drevín,

d)

v bezprostrednom okolí porastov uvedených v písmenách a) až c),

e)

podľa potreby na iných miestach, na ktorých sa pestujú hostiteľské rastliny štítničky, napríklad ...

(4)

Postup pri vykonávaní prieskumu výskytu štítničky je uvedený v prílohe č. 1. Postup pri vyhlásení, ...

§ 4
(1)

Množiteľský materiál a škôlkarské výpestky, na ktorých bol zistený výskyt štítničky, musí ...

(2)

Presun množiteľského materiálu a škôlkarských výpestkov v zamorených katastroch je možný ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na presun do nezamorených katastrov za podmienky, že sa v škôlkach ...

(4)

V škôlkach uvedených v odseku 3 vykoná fytoinšpektor pred každou expedíciou škôlkarských výpestkov ...

(5)

V škôlkach, v ktorých bol zistený výskyt štítničky, sa musí v roku výskytu a v nasledujúcom ...

(6)

V prípadoch silného plošného výskytu štítničky kontrolný ústav navrhne obvodnému pozemkovému ...

(7)

Vo všetkých škôlkach, ale aj iných výsadbách hostiteľských rastlín, ktoré sa nachádzajú ...

(8)

Pri veľmi silnom výskyte škodlivého organizmu môže kontrolný ústav rozhodnutím nariadiť ošetrenie ...

§ 5
(1)

Na územie Slovenskej republiky je zakázané dovážať jedince štítničky vo všetkých vývinových ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na dovoz, prevoz, prechovávanie alebo akúkoľvek manipuláciu ...

§ 6
(1)

Plody letného jadrového ovocia, kôstkovín a bobuľovín možno zužitkovať a premiestňovať bez ...

(2)

Neskoré jadrové ovocie a jadrové ovocie určené na zimné uskladnenie možno uvádzať do obehu ...

(3)

Napadnuté plody sa musia účinne ošetriť proti štítničke alebo okamžite spracovať v spracovateľských ...

§ 7

Týmto nariadením sa transponuje právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 4.

§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. februára 2004.

v z. Pál Csáky v. r.

Poznámky

  • 1)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 69/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na dovoz ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore