Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení neskorších predpisov 59/2024 účinný od 01.04.2024

Platnosť od: 26.03.2024
Účinnosť od: 01.04.2024
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cudzinecký režim
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení neskorších predpisov 59/2024 účinný od 01.04.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 59/2024 s účinnosťou od 01.04.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 36a ods. 1, 3 a 9 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2023 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 178/2023 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 459/2023 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 23/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 odsek 3 znie:

„(3)
Príspevok v nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 4 prvej vety zákona sa poskytuje vo výške
6 eur za jednu noc ubytovania odídenca.“.

2.
V § 4 sa slová „31. marca 2024“ nahrádzajú slovami „30. júna 2024“.
3.
Za § 5b sa vkladá § 5c, ktorý znie:

㤠5c
Za ubytovanie odídenca poskytnuté do 31. marca 2024 v nehnuteľnosti podľa § 36a ods. 4 prvej vety zákona sa príspevok poskytne vo výške podľa § 1 ods. 3 v znení účinnom
do 31. marca 2024.“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2024.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore