Všetky konsolidované znenia predpisu 52/2007

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.08.2020 209/2020 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov 209/2020 účinný od 01.08.2020
2 01.01.2018 109/2017 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov 109/2017 účinný od 01.01.2018 do 31.07.2020
3 01.04.2017 274/2016 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov 274/2016 účinný od 01.04.2017 do 31.12.2017
4 01.09.2013 99/2013 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov 99/2013 účinný od 01.09.2013 do 31.03.2017
5 01.04.2011 90/2011 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2010 Z. z. 90/2011 účinný od 01.04.2011 do 31.08.2013
6 30.06.2010 184/2010 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh 184/2010 účinný od 30.06.2010 do 31.03.2011
7 01.02.2007 účinný od 01.02.2007 do 29.06.2010
MENU
Hore