Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2012 až 2016 51/2012 účinný od 01.03.2012

Platnosť od: 17.02.2012
Účinnosť od: 01.03.2012
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2012 až 2016 51/2012 účinný od 01.03.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 51/2012 s účinnosťou od 01.03.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o zavedení letného času v rokoch 2012 až 2016

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 zákona č. 54/1946 Zb. o letnom čase nariaďuje:

§ 1
(1)

Letný čas sa začína

a)

v roku 2012 v nedeľu 25. marca,

b)

v roku 2013 v nedeľu 31. marca,

c)

v roku 2014 v nedeľu 30. marca,

d)

v roku 2015 v nedeľu 29. marca,

e)

v roku 2016 v nedeľu 27. marca.

(2)

V dňoch uvedených v odseku 1 sa o druhej hodine stredoeurópskeho času posunú hodiny na tretiu hodinu letného času.

§ 2
(1)

Letný čas sa končí

a)

v roku 2012 v nedeľu 28. októbra,

b)

v roku 2013 v nedeľu 27. októbra,

c)

v roku 2014 v nedeľu 26. októbra,

d)

v roku 2015 v nedeľu 25. októbra,

e)

v roku 2016 v nedeľu 30. októbra.

(2)

V dňoch uvedených v odseku 1 sa o tretej hodine letného času posunú hodiny na druhú hodinu stredoeurópskeho času.

§ 3

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Iveta Radičová v. r.

Prílohy

    Príloha k nariadeniu vlády č. 51/2012 Z. z.

    Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/84/ES z 19. januára 2001 o úprave letného času (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 2).

Načítavam znenie...
MENU
Hore